praktijkfolder

 

klachtenfolder

 

jaarverslag


Praktijk-info

 

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de praktijk omvat Driebergen en Austerlitz en loopt tot aan de Woestduinlaan in Doorn en tot aan de spoorlijn in Zeist. Patiënten die in Odijk wonen of buiten dit genoemde gebied, worden verzocht een huisarts in resp. Odijk en Zeist te zoeken.

Patiëntportaal

Vanaf heden bieden wij u een nieuwe mogelijkheid om via onze website herhaalrecepten, vragen via een e-consult en online-afspraken te maken. Dit gebeurt via een volledig beveiligde internet-omgeving. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het Patiëntportaal.

Klacht

Heeft u een klacht over de praktijk of uw huisarts dan verzoeken wij u het volgende te lezen.

Privacy

Huisartsenpraktijk Van Lennep heeft maatregelen genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan.
Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd)
van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

> download het privacyreglement

> download het aanvraagformulier medische gegevens

van Lennep
Huisartsenpraktijk

Schippersdreef 4
3972 VA Driebergen

Telefoon:
0343 51 39 09

spoednummer:
0343 41 53 60

Fax:
0343 51 42 47

Huisartsenpost Zeist:
088 130 96 10