Welkom

Welkom op de website van
van Lennep Huisartsenpraktijk

Onze praktijk kenmerkt zich door:

  • Kwaliteit : wij zijn gecertificeerd door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), leveren geprotocolleerde zorg met praktijkondersteuning voor diabetes,astma en COPD en er is een spreekuur voor psychische klachten (GGZ)
  • Patientgerichtheid: wij hebben een inloopspreekuur alleen op maandagochtend van 7.30 - 8.30 uur en er zijn extra spreekuren alleen op afspraak op de maandag- en woensdagavond van 18.30-19.30 uur
  • Prima teamwork binnen onze praktijk en een intensieve samenwerking tussen praktijkmedewerkers en andere zorgverleners.
  • De ouderenzorg is een belangrijke specialisatie binnen onze praktijk, we hebben een praktijkondersteuner ouderenzorg in dienst en leveren extra kwaliteit in verzorgingshuizen Sparrenheide en Rehoboth.

Ook hechten wij veel waarde aan uw mening en oordeel over onze praktijk en zullen u daarom jaarlijks uitnodigen dit middels een patientenenquete aan ons kenbaar te maken.

Nieuwe patiënten nodigen wij van harte uit voor een informatief kennismakingsgesprek met een van de artsen.


ACD van Lennep en ARJ Sanders, huisartsen


van Lennep
Huisartsenpraktijk

Schippersdreef 4
3972 VA Driebergen

Telefoon:
0343 51 39 09

spoednummer:
0343 41 53 60

Fax:
0343 51 42 47

Huisartsenpost Zeist:
0900 4301430